GTM debug

EUROWAG CSOPORT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Ez a csoportos adatvédelmi nyilatkozat áttekintést nyújt arról, hogy az EUROWAG-nál hogyan kezeljük a személyes adatokat az itt felsorolt vállalatain belül (a továbbiakban "EW" vagy "mi"), és célja, hogy biztosítsa az EU általános adatvédelmi rendelete ("GDPR") 13. és 14. cikke, valamint más helyi adatvédelmi jogszabályok szerinti tájékoztatási kötelezettségeinknek való megfelelést.

Kijelöltük a Csoport adatvédelmi tisztviselőjét (a "Csoport adatvédelmi tisztviselője" vagy "DPO"), aki kezeli az érintettek vagy a GDPR-ral kapcsolatos bármely megkeresést.

Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei a következők:

 • levelezési cím: W. A. ​​G. payment solutions, Inc. - Oddelenie Compliance, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika

Ez a dokumentum az EUROWAG legmagasabb és legáltalánosabb adatvédelmi tájékoztatója. Ezen kívül olyan specifikusabb adatvédelmi tájékoztatókat is elfogadtunk, amelyek kiegészítik és pontosítják ezt a csoportos adatvédelmi tájékoztatót, mint például az alkalmazottak adatvédelmi tájékoztatói, a mobilalkalmazások adatvédelmi tájékoztatói vagy a telephelyeinken található CCTV adatvédelmi tájékoztatói. A kiegészítő adatvédelmi tájékoztatókat a jelen csoportos adatvédelmi tájékoztatóval együtt kell olvasni, mivel azok együttesen érvényesek.

Mit tudhat meg a személyes adatokról ebből a dokumentumból?

Miért dolgozunk fel személyes adatokat?

Általában azért kell feldolgoznunk a személyes adatokat, hogy:

 • üzleti tevékenységünk folytatása, valamint szolgáltatásaink és termékeink nyújtása;
 • emberi erőforrásaink hatékony kezelése;
 • jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítése; és
 • saját jogos érdekeink érvényesítése.
Milyen célból, milyen alapon és mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

Az EUROWAG-nál az Ön személyes adatait az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük. Ennek során az EW szervezetek a GDPR 26. cikke értelmében közös adatkezelőként járnak el[1].Az alábbi táblázatban általános tájékoztatást is talál arról, hogy mennyi ideig tároljuk és kezeljük az Ön személyes adatait. Ezek általános megőrzési időszakok, amelyek lerövidíthetők, ha az adatokra már nincs szükség a célokhoz, vagy meghosszabbíthatók, ha azt törvény vagy jogos érdekeink megkövetelik.

Az általunk követett célok és jogos érdekek részletesebb leírása itt található.

[1] A közös adatkezelői megállapodásunk lényege az EUROWAG-nál a következő: (i) a GDPR-ral és az ePrivacy-val kapcsolatos megfelelési napirend a csoport adatvédelmi tisztviselőjének felügyelete és tanácsa alá tartozik, aki a helyi személyzet segítségével kezeli az összes érintett kérelmét; (ii) a jelen csoportos adatvédelmi nyilatkozatban szereplő valamennyi cél az összes EW egység közös célja, ami azt jelenti, hogy valamennyi egység jogosult ugyanazon személyes adatok közös kezelésére, de a szigorú "szükséges" elv alapján; (iii) a szükséges elv lehetővé teszi az itt megjelölt célokból történő személyesadat-kezelés megosztását bármely EW jogalany között, feltéve, hogy az szükséges; (iv) minden EW jogalany feldolgozhatja a saját személyes adatait saját, nem közös célokra, de a GDPR 13. és 14. cikkével összhangban tájékoztatnia kell a csoport adatvédelmi tisztviselőjét és az érintetteket az ilyen feldolgozásról.

Az alábbiakban áttekintést talál:

A feldolgozás célja
Jogi alap
Általános megőrzési időszakok
1. Útdíjköteles szolgáltatások nyújtása
Szerződés teljesítése/jogos érdek
Az útdíjköteles szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
2. Telematikai szolgáltatások nyújtása
Szerződés teljesítése/jogos érdek
A telematikai szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
3. Üzemanyag-ellátási szolgáltatások nyújtása
Szerződés teljesítése/jogos érdek
Az üzemanyagkártyával kapcsolatos üzemanyagtöltési szolgáltatások nyújtása során az ügyfél számára, vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
4. Pénzügyi szolgáltatások nyújtása
Szerződés teljesítése/jogos érdek
A pénzügyi szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
5. Adóügyi szolgáltatások nyújtása
Szerződés teljesítése/jogos érdek
Az adóügyi szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
6. Kiegészítő szolgáltatások nyújtása
Szerződés teljesítése/jogos érdek
További szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
7. Támogatás és ügyfélszolgálat
Szerződés teljesítése/jogos érdek
Az érvényes szerződésen alapuló szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
8. A szerződéses kapcsolatok kezelése
Szerződés teljesítése/jogos érdek
További szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
9. Adminisztratív célok
Jogos érdek
A feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos adminisztratív feldolgozási tevékenységek során, amelyek az EUROWAG üzleti és adminisztratív szükségletei miatt szükséges adatmegosztás megvalósításával kapcsolatosak, vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
10. Hitelkockázat értékelése
Jogos érdek
A hitelképesség-ellenőrzési eljárások és az ügyfélnek kért termék jóváhagyása vagy elutasítása során, vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
11. Árképzés és B2B kapcsolatmenedzsment
Szerződés teljesítése/jogos érdek
A kiadással kapcsolatos szolgáltatási támogatás teljesítése során vagy az új nyereményajánlat megkötéséig, illetve a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai adott esetben érvényesülnek.
12. Partner-beszállítói hálózat létrehozása
Szerződés teljesítése/jogos érdek
Az érvényes szerződésen alapuló szolgáltatások nyújtása során vagy a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás rendezéséig, ha az érintett jogai és szabadságai egy adott esetben érvényesülnek.
13. Jogi kötelezettségek teljesítése
Jogi kötelezettség
Általában a személyes adatok ilyen jogalapon történő feldolgozására vonatkozó kötelezettséget előíró vonatkozó helyi jogi rendelkezésből eredő maximális időtartamig.
14. Védekezés, igényérvényesítés és bizonyítás
Szerződés teljesítése/jogos érdek
A vonatkozó jogviszony alkalmazása során és a jogi igény megszűnéséig, a jog megfelelő gyakorlásáig, a jogi igény kielégítéséig, vagy a jogügy érdemben történő megszüntetéséig, valamint a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek kimerítéséig.
15. A személyes adatok és az informatikai rendszerek biztonsága
Szerződés teljesítése/jogos érdek
Általában nem hosszabb, mint 1 év.
16. Vagyonvédelem és biztonság
Jogos érdek
A CCTV-felvételek tekintetében az ügyfél (adatkezelő) utasításai szerint a teherautó feltöltésének időtartamán belül, vagy az adatkezelési megállapodásban meghatározott megőrzési időn belül, általában 25 napon belül, vagy az ügyfél kérésére 183 napon belül. A fizikai hozzáférés-ellenőrzési adatokat a gyűjtéstől számított legfeljebb 12 hónapig őrizzük meg.
17. Közvetlen marketing és PR célokra
Hozzájárulás/jogos érdek
Általában a hozzájárulás érvényessége alatt, ha a hozzájárulás a feldolgozás jogalapja, vagy a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos tiltakozás beérkezéséig, illetve a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig.
18. Statisztikai célok
Hozzájárulás/szerződés teljesítése/jogszabályi kötelezettség/jogos érdek
Más adatkezelési célok megvalósítása során/megvalósítása során, a szükséges statisztikai eredmények előállításáig történő megőrzésük minimalizálása mellett; ez nem érinti az eredeti adatkezelési célokhoz használt személyes adatok megőrzésének lehetőségét.
Milyen jogos érdekeket követünk?

Az Eurowag által követett jogos érdekek listája a következő:

 • a fizetési dokumentáció feldolgozása;
 • műszaki adatok feldolgozása és számlázás,
 • beszállási folyamat;
 • csalások megelőzése;
 • a járművezetők viselkedésének nyomon követése;
 • az ügyfelek kézi és telefonos engedélyezése;
 • jelentéstétel az ügyfelek számára (pénzügyi jelentések és üzleti elemzések);
 • korai pénzbehajtás (a HÉA visszatérítése az ügyfél nevében);
 • üzemanyagadó-visszatérítés és a kereskedelem közvetítése;
 • oktatás, promóció és képzés biztosítása a felhasználók számára;
 • az ügyfelek problémáinak megoldása;
 • kommunikáció a szerződő felek között;
 • belső és külső meghatalmazások nyilvántartása;
 • az adatkezelő és ügyfelei, partnerei és beszállítói közötti szállítói és vevői szerződéses kapcsolatok nyilvántartása;
 • egyéb jogi napirend;
 • az ügyfelek hitelkockázatának értékelése (szűrése), beleértve a hitelpontozási modellt és a fizetési magatartásról szóló jelentést;
 • a B2B árpolitika és az ügyfeleknek nyújtott kedvezmények előkészítése.
 • a gyanús események nyomon követése és értékelése a naplóelemzés alapján, speciális szoftveralkalmazások segítségével
 • behatolástesztelés és biztonsági auditok elvégzése a védett adatokhoz való hozzáférés lehetőségével;
 • a felhasználói hálózat és rendszerek nyomon követése;
 • CCTV-rendszerek;
 • fizikai hozzáférés-ellenőrzés;
 • marketing célú elektronikus hírlevelek (e-mail, SMS) testreszabása és küldése a meglévő ügyfeleknek;
 • távmarketingtevékenységek megvalósítása, beleértve a meglévő ügyfeleknek szóló kampányokat és hangfelvételeket;
 • reklámtartalom célzása és személyre szabása;
 • az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése és elemzése.

Amennyiben a törvény előírja, hogy a fenti esetek bármelyikében jogos érdek helyett a hozzájárulást kell használnunk, akkor a hozzájárulásra támaszkodunk.

Az általunk követett jogos érdekek részletes leírása és az adatkezelés céljaihoz való kapcsolódásuk itt található.

Milyen kategóriájú személyes adatokat dolgozunk fel, és honnan gyűjtjük őket?

Személyes adatait általában közvetlenül Öntől gyűjtjük. Ebben az esetben a személyes adatok megadása önkéntes. Személyes adatait különböző eszközökkel és módokon adhatja meg nekünk.

Ugyanakkor az Ön személyes adatait más forrásokból (pl. adatfeldolgozóink, más harmadik felek vagy nyilvános nyilvántartásokból) is beszerezhetjük. További információkat az alábbi táblázatban talál.

A személyes adatok forrása
A személyes adatok kategóriái más forrásból származó nem az érintettől
Az ügyfelek mint az érintettek munkáltatói:
Általános személyes adatok (pl. alapvető azonosító adatok és kapcsolattartási adatok, pl. keresztnév, vezetéknév, egyéb nevek, születési dátum, állampolgárság, cím, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolvány száma, igazolványkép, bankszámlaszám).
Fizetésképtelenségi nyilvántartások:
A fizetésképtelenségi nyilvántartásokból származó információk, amelyekből kiderül az egyéni fizetésképtelenség, csődnyilvántartás, adósságcsökkentési korlátozások stb., a belső rendszer nyitott tételeinek ellenőrzése.
Nyilvános kereskedelmi nyilvántartások:
Név, vezetéknév, beosztás, beosztás a vállalatnál, a bejegyzések érvényességének dátuma.
Pénzügyi hatósági nyilvántartások:
Cégnév, azonosító. No., VAT No., a pénzügyi kimutatásokban és más nyilvánosan elérhető számviteli dokumentumokban szereplő adatok.
Navigációs egységek az ügyfél járművébe telepítve:
A járművekbe szerelt navigációs egységek által generált összes GPS-adathoz kapcsolódó dinamikus tranzakciós adatok, üzenetek, elektronikus kommunikációs metaadatok.
Csaláskezelési rendszer / CRM rendszer:
Az FMS-rendszerben feldolgozott statikus adatok az egyes ügyfelekkel kapcsolatban, az üzemanyagtöltési szolgáltatások ügyfeleinek azonosítója, kapcsolatok, hitelesítő adatok, bejelentkezések, pontszámítási eredmények. Dinamikus tranzakciós adatok, amelyek a szolgáltatások nyújtása során végzett egyedi tevékenységek értékeléséhez kapcsolódnak.
Az üzemanyagtöltő kártya használatával kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó dinamikus tranzakciós adatok. A logisztikai műveletekkel, raktározással és üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos dinamikus tranzakciós adatok. A CCTV-felvételek nyilvántartásával kapcsolatos dinamikus tranzakciós adatok, amelyek bizonyítják a jármű üzemanyaggal való feltöltését.
Egyéb belső vagy külső rendszerek és alkalmazások, amelyeket a WAG Group egyéb szolgáltatásainak nyújtása során a személyes adatok feldolgozására használnak:
A szolgáltatásnyújtás során végrehajtott műveletekhez kapcsolódó dinamikus, tranzakciós adatok és a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, kevésbé lényeges, elektronikusan feldolgozott nyilvántartások.
OBU-egységek, amelyeket az ügyfelek járműveibe és a nemzeti szolgáltatók külső útdíjrendszereihez telepítettek több országban:
Dinamikus tranzakciós adatok, amelyek a járművekben elhelyezett útdíjfizetési egységek által generált OBU-adatokkal, üzenetekkel, elektronikus kommunikációs metaadatokkal stb. kapcsolatosak (a fizetett útdíj összege, az útvonal, amelyre az útdíjat fizették, az útdíjfizetés helye és ideje, az út teljesítésére engedélyezett időtartam és az utalvány száma).
Az autópályadíj-szolgáltatási ügyfél azonosítójával, számlájával, járművével, a jármű vagy járműszerelvény rendszámával, a jármű vagy járműszerelvény azon jellemzőivel kapcsolatos statikus adatok, amelyek az autópályadíj összege szempontjából relevánsak, azonosítószám, a járműbe az útdíjszedés céljából beszerelt fedélzeti egység azonosítószáma, a felhasználó szerződésszáma.
Van-e jogi és szerződéses kötelezettség a személyes adatok feldolgozására?

Számos jogszabály kötelez minket arra, hogy bizonyos személyes adatokat gyűjtsünk és feldolgozzunk Önről. Ez különösen a pénzmosás megelőzésére, ellenőrzésére, értékelésére és felderítésére, a számviteli és adózási információk feldolgozására, valamint a személyes adatok és az informatikai rendszerek biztonságának biztosítására vonatkozó kötelezettség.

Ha a személyes adatok gyűjtése szerződéses kapcsolathoz kapcsolódik, akkor gyakran szerződéses követelményről vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelményről van szó. A személyes adatok megadásának elmulasztása (akár az Ön, akár a kollégái személyes adatai) az Ön által képviselt céggel való szerződéses kapcsolat megkötésének vagy teljesítésének meghiúsulásához vezethet.

Ha az Ön személyes adatainak egyéni célú feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás, az Ön személyes adatainak megadása szigorúan önkéntes, és a megadás elmulasztása nem jár semmilyen negatív hatással vagy következménnyel Önre nézve.

Kik az Ön személyes adatainak címzettjei?

Nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak bizalmas kezelését, és belső szabályzatokkal biztosítjuk, hogy az Ön adatait csak az EUROWAG felhatalmazott munkatársaival vagy ellenőrzött harmadik féllel osszuk meg.

Munkatársaink az Ön személyes adataihoz szigorúan a szükséges ismeretek alapján férhetnek hozzá, amelyeket jellemzően a funkció, a szerepkör és az osztály szabályoz és korlátoz. Biztosítjuk továbbá, hogy alvállalkozóink kiválasztása és a személyes adatok általuk történő feldolgozása megfeleljen a GDPR-nak vagy más nemzeti jogszabályoknak.

Ügyfeleink, üzleti partnereink vagy más természetes személyek szükséges személyes adatait a következő kategóriákba tartozó címzettek részére adjuk át:

 • az EUROWAG-hoz tartozó más társaságok a közös adatkezelőkről szóló megállapodás alapján;
 • ellenőrzött és megfelelően megbízott adatfeldolgozóink;
 • szakmai tanácsadóink (pl. ügyvédek vagy könyvvizsgálók);
 • bérszámfejtő és könyvelő cégek;
 • szabványos szoftverek, felhő- és telco-szolgáltatások szolgáltatói;
 • a vállalatunk technikai (pl. IT) és szervezési (pl. rendezvényügynökség) támogatásának szolgáltatói;
 • Postai futárok és futárszolgálatok;
 • pénzügyi szolgáltatásaink nyújtása során az ügyfelek hitelkockázatát felmérő vállalatok;          
 • útdíjszedési szolgáltatók;
 • az adó-visszatérítések biztosításában együttműködő szolgáltatók;
 • üzemanyagtöltő pontok üzemeltetői, mosodai szolgáltatók, parkolási szolgáltatók stb. (az elfogadóhálózaton belüli szerződéses partnerek);
 • a közös platform használatának keretében a szállítmányozók;
 • követelésbehajtó szervezetek;
 • marketingügynökségek;
 • nyomtatási és postai szolgáltatók, beleértve a futárszolgálatokat is;
 • a fent említett szervezetek alkalmazottai.

Ha a hatóságok az Ön személyes adatainak átadását kérik tőlünk, felülvizsgáljuk a kérés elfogadásának törvényi feltételeit, és biztosítjuk, hogy nem teszünk eleget a kérésnek, ha a feltételek nem teljesülnek.

Amennyiben kérdése van a jelenlegi adatfeldolgozóinkkal kapcsolatban, további információért forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Milyen harmadik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Alapértelmezés szerint nem továbbítunk személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EU, Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli harmadik országokba, kivéve, ha ez szükséges. Például, amikor ügyfeleink számára szolgáltatásokat nyújtunk, igénybe vehetjük törökországi, bosznia-hercegovinai, montenegrói, oroszországi, ukrajnai, észak-macedóniai vagy szerbiai telephelyeinket és üzleti partnereinket. Használhatunk különböző felhőszolgáltatásokat és közösségi hálózati szolgáltatásokat is, amelyeket több amerikai szolgáltató nyújt.

Bár ezekben az országokban soha nem észleltünk semmilyen problémát a személyes adatokkal való visszaéléssel kapcsolatban, az Európai Bizottság határozatai szerint ezek az országok nem minősülnek megfelelő szintű (személyes adatok) védelmet biztosítónak, ezért a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciák vagy a GDPR 49. cikke szerinti különleges helyzetekre vonatkozó kivételek alapján kell eljárnunk. Ezért kötünk az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket harmadik országbeli adatimportőrökkel.

Az Európai Unió Bíróságának a Schrems II. ügyben 2020. július 16-án hozott ítélete fényében az USA-ba történő adattovábbítással kapcsolatban is további biztosítékokat alkalmazunk, ha nem támaszkodhatunk az adatimportőrök új adatvédelmi keretrendszerének tanúsítására. Amennyiben az importőr rendelkezik tanúsítvánnyal, az Ön személyes adatait az EU-USA Bizottság megfelelőségi határozata alapján, a GDPR 45. cikk követelményeinek megfelelően, egyéb intézkedések elfogadása nélkül továbbíthatjuk.

Ön automatizált egyéni döntéshozatalnak van alávetve?

Bizonyos esetekben igen. Meghatároztunk bizonyos feldolgozási műveleteket, amelyek valószínűleg a GDPR 22. cikke értelmében az "automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást" alá tartoznak, és amelyeket az alábbiakban ismertetünk:

*Egyéb olyan feldolgozási műveleteket is azonosítottunk, amelyek kevésbé valószínű, hogy a GDPR 22. cikke alá tartoznak, de ezekről az esetekről mindenképpen tájékoztatunk.


Az automatizált feldolgozás leírása
Jelentőség és várható következmények az érintettre nézve
Az üzemanyagtöltő kártya automatikus letiltása - amennyiben az ügyfélnek fizetendő tartozása van az EW szervezettel szemben, EMC rendszerünk automatikusan letilthatja az ilyen ügyfél számára kibocsátott összes üzemanyagtöltő kártyát a post-paid rendszerben, és értesíti az ügyfél kapcsolattartóját az elvégzett műveletről.
Az ügyfelet, illetve az ügyfél vezetőjét érintheti, ha az utólag fizetett rendszerben biztosított üzemanyagtöltő kártyák nem működnek, és ilyenkor nem tudnak fizetni a jármű EUROWAG üzemanyagtöltő kártyával történő tankolásáért.
Hitelkockázat-értékelés* - ACAS szoftvert használunk az ügyfél maximális hitelkeretének kialakításához több szolgáltatásra vonatkozóan a fizetett szolgáltatásokban, de minden olyan ügyfélkérelmet, amelyet az ACAS-határozat alapján el kell utasítani, szisztematikusan és egyedileg felülvizsgálnak a humán hitelkockázati szakemberek.
Az ügyfél tankolási szolgáltatásokra vonatkozó hitelkeret iránti kérelmét az elutasítás előtt egyedileg újra kell értékelni, és a humán hitelkockázati szakértőnek meg kell erősítenie vagy törölnie kell. Az érintettekre nézve nem várhatóak negatív következmények.
Telematika* - különféle alkalmazásokat és eszközöket a személyes adatok profilalkotásához a megfigyelt járművekkel kapcsolatban EVA egységeink vagy más termékeink integrált GPS-technológia. Ez lehetővé teszi hogy kifinomult új generációs telematikai szolgáltatásokat az ágazatok és az ügyfelek igényeihez igazodva.
A GPS-geolokáció és a kevésbé tolakodó profilalkotás célja az ügyfelek támogatása a csalások megelőzésében, a tervezett útvonalon a legjobb üzemanyagár valós idejű feltárása és megtalálása, a legelőnyösebb útvonalak megtervezése és az útdíjköltségek optimalizálása. A becslések szerint az érintettekre nézve nem lesznek negatív következmények.
Egyéb profilalkotás*- több szoftvereszközzel dolgozhatunk fel az érintettekre vonatkozó alapvető jellemzőket és a termékeink és szolgáltatásaink használatának módját, üzleti és fizetési adatokat, kockázati értékekre vonatkozó adatokat azzal a céllal, hogy az ügyfeleket és felhasználóikat egyénileg továbbfejlesztett, konfigurált vagy személyre szabott termékekkel és szolgáltatásokkal szólítsuk meg. Ezt az ügyfélre szabott reklámkampányok létrehozása és értékelése céljából is megtehetjük.
Egyéb profilalkotás hozzáadott értéket és jobb felhasználói élményt, valamint pontosabb termék- és szolgáltatáskínálatot vagy beállításokat hozhat létre, amelyek az egyes ügyfelek számára megfelelőbbek lehetnek, a termékeink és szolgáltatásaink interakciójának és használatának módjára vonatkozó ismereteink alapján. Az érintettekre nézve nem várhatóak negatív következmények.
Milyen jogai vannak?

Elsősorban az alábbi jogokra szeretnénk felhívni a figyelmét:

"Önnek joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen a jogos érdekek alapján (amit a fentiek szerint követünk) és a közérdekűség jogalapján."
"Ha az Ön személyes adatait hozzájárulás alapján kezeljük, Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét."
"Ön jogosult arra, hogy ténylegesen tiltakozzon a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, ideértve a profilalkotást is."

Ezen túlmenően a GDPR számos adatalanyi joggal és azok gyakorlásának feltételeivel ruházza fel Önt. Míg egyes jogok "automatikusak", mint például a hozzájárulás visszavonása vagy a közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozás, addig egyes jogok nem, mivel konkrét feltételekhez kapcsolódnak, amelyek nem minden esetben teljesülnek. Az adatvédelmi tisztviselő által felügyelt, felhatalmazott munkatársaink feladata, hogy megfelelően értékeljék az Ön kérelmét, és időben, általában egy hónapon belül (ez az időszak meghosszabbítható) tájékoztassák Önt.

 • Személyes adataihoz való hozzáféréshez való jog. Ez a jog magában foglalja azt a jogot, hogy megerősítse, hogy kezelünk-e Önről személyes adatokat, a személyes adatokhoz való hozzáférés jogát, valamint az Önről kezelt személyes adatok másolatának megszerzéséhez való jogot, amennyiben ez technikailag megvalósítható;
 • Helyesbítéshez (helyesbítéshez) való jog, ha hiányos vagy pontatlan személyes adatokat kezelünk Önről;
 • A személyes adatok törléséhez való jog;
 • Az Ön személyes adatai feldolgozásának korlátozásához való jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • A jogos vagy közérdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozás joga, beleértve a profilalkotást is;
 • A közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozás elleni tiltakozás joga, beleértve a profilalkotást is;
 • Jog arra, hogy ne legyen tárgya az automatizált egyedi döntéshozatalnak.

Önnek joga van továbbá panaszt tenni az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, vagy bírósági jogorvoslatot kérni. Felhívjuk figyelmét, hogy az EUROWAG fő telephelye szerinti vezető felügyeleti hatóság a Cseh Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatala (www.uoou.cz), de jogait bármely olyan ország érintett felügyeleti hatóságának segítségével is érvényesítheti, ahol az EW szervezetek működnek, és amely a nyelv vagy a távolság miatt az Ön számára megfelelőbb. Az EGT-államok felügyeleti hatóságairól további információkat itt talál.

Tiszteletben tartjuk az általános GDPR szerinti jogokat minden olyan érintett számára, akinek személyes adatait az EUROWAG-on belül világszerte feldolgozzuk. Ezért az összes érintettnek, függetlenül a működési országtól, a GDPR szerinti jogokat biztosítunk, amelyeket a nemzeti harmadik ország joga szerint meghatározott jogok egészítenek ki.

Ebben az összefüggésben kérjük, vegye figyelembe, hogy a harmadik országokban egyes jogok a gyakorlatban nem gyakorolhatók a rajtunk kívül álló okok miatt (pl. a hordozhatósághoz való jog vagy az elfeledtetéshez való jog).

Hogyan használjuk a sütiket?

Általában sütiket használunk az online szolgáltatások nyújtásához (szükséges sütik) vagy közvetlen marketing célokra. További információkat arról, hogy hogyan használjuk a cookie-kat és a weboldal böngészőjéből és a weboldalunk látogatása során használt végberendezésekből származó elektronikus kommunikációs metaadatokat, a Cookie-nyilatkozatban talál, amely itt érhető el.

Hogyan használjuk a közösségi hálózatokat?

Kérjük, olvassa el a vonatkozó adatvédelmi irányelveket, hogy jobban megértse az Ön személyes adatainak a közösségi médiaplatformok szolgáltatói (pl. Facebook, Google vagy LinkedIn) általi feldolgozását, akik külön adatkezelők. Az általunk feldolgozott személyes adatok felett csak a saját céges profilunkon keresztül rendelkezünk tipikus adminisztrátori kontrollal.

Az EUROWAG csak bizonyos mértékig felelős az Ön adatainak feldolgozásáért, például ha Ön meglátogatja a profilunkat, ha közösségi hálózaton kommunikálunk egymással, vagy ha a közösségi hálózatokon hirdetésekkel célozzuk meg Önt. A közösségi hálózatokon lévő profiljainkon az Ön személyes adatait és a cookie-kat marketing vagy statisztikai célokra a közösségi hálózatok érintett szolgáltatóival együtt, mint a GDPR értelmében vett közös adatkezelőkkel együtt kezelhetjük. Jellemzően, amikor oldalbecslési szolgáltatásokat veszünk igénybe rajongói oldalunkon. Ezért kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt az általunk kötött megállapodások alapvető részeiről az Art. GDPR 26. CIKKÉNEK MEGFELELŐEN:

Abban az esetben, ha a közösségi hálózatok szolgáltatói által nyújtott fizetett, célzott hirdetési kampányok szolgáltatásait vesszük igénybe, a megkötött adatvédelmi kiegészítések alapján őket alkalmazzuk adatfeldolgozóként.

Különleges kifejezések és rövidítések glosszáriuma

Általában azért kell feldolgoznunk a személyes adatokat, hogy:

 • "AML": pénzmosás elleni küzdelem.
 • "B2B": vállalkozások közötti kapcsolat.
 • "DPO": az EUROWAG adatvédelmi tisztviselője.
 • "EMWC": EUROWAG Master Card.
 • "ESG": környezetvédelmi, társadalmi és kormányzási szempontok.
 • "EVA": Enhanced Vehicle Assistant.
 • "FMS": csalás elleni irányítási rendszer.
 • "OBU": fedélzeti egység.
 • "IT": információtechnológia.
 • "TELCO": távközlési szolgáltató.
 • "EUROWAG mint ügynök": az útdíjszedési szolgáltatások nyújtásának módja, amikor az EUROWAG lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy külön szerződéses kapcsolatot kössön az útdíjrendszerek szolgáltatóival, miközben az EUROWAG az EW leányvállalatán keresztül biztosítja az útdíjak és egyéb díjak megfizetését, és utólagosan kiszámlázza a költségeket és szolgáltatásokat az ügyfélnek.
 • "Az EUROWAG viszonteladóként" az útdíjfizetési szolgáltatások nyújtásának olyan módját jelenti, amikor az EUROWAG lehetővé teszi az útdíjrendszer-szolgáltató számára, hogy szolgáltatásait közvetlenül az EUROWAG ügyfele felé számlázza ki, majd az ő nevében, mint feldolgozója, mi végezzük el a szükséges feldolgozási tevékenységeket.
A dokumentum módosításai

Az adatvédelem és az adatvédelemnek való megfelelés nem egyszeri kötelezettség számunkra, hanem folyamatos erőfeszítés. Ezért az ebben a közleményben megadott információk változhatnak, vagy megszűnhetnek. Ezen okokból kifolyólag időről időre megváltoztathatjuk ezt a csoportos adatvédelmi tájékoztatót, és a legfrissebb változatot közzétesszük a weboldalunkon. Amennyiben lényegesen megváltoztatjuk a jelen Csoportos adatvédelmi nyilatkozatot, az ilyen módosításokat kifejezett értesítéssel, a weboldalainkon vagy e-mailben, illetve alkalmazáson belüli tevékenységgel, például push értesítéssel hívjuk fel a figyelmét.

Létrehozta: 2023. december