GTM debug

Clock
Olvasási idő: 13 perc
Calendar
18.4.2024

A nehéz tehergépjárművek vezetési idejére, a szünetekre és a pihenésre vonatkozó szabályok

Az Európai Unió (EU) szigorú irányelvekkel szabályozza a nehéz tehergépjárművek (HGV) vezetőinek munkaidejét, az úgynevezett nehéz tehergépjárművek vezetésére vonatkozó szabályokat. Ezeket az iránymutatásokat azért hozták létre és dolgozták át, hogy biztosítsák a járművezetők megfelelő pihenését, a tehergépkocsik vezetési idejével, a szünetekkel és a tehergépkocsi vezetők pihenőidejével kapcsolatban, hogy csökkentsék a járművezetők fáradtságát és a baleseteket. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a járművezetők munkaidejére, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó szabályokat, a tehergépjárművek vezetésére vonatkozó szabályokat, a tachográfokat és a nyilvántartás vezetését, a szabályok betartásának fontosságát és a szabályok be nem tartásának szankcióit. Ez az útmutató olyan EU-tagállamokra vonatkozik, mint Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia, valamint olyan nem EU-tagállamokra, mint Szerbia.

A nehéz tehergépjárművek vezetési idejére, a szünetekre és a pihenésre vonatkozó szabályok

Az EU és az AETR vezetési órákra vonatkozó szabályai

Az Európai Unióban (EU) szigorú szabályok vonatkoznak a tehergépkocsi vezetők vezetési idejére, a kötelező szünetekre és a pihenőidőkre. Ezek a szabályok, amelyeket az 561/2006/EK rendelet határoz meg, a járművezetők fáradtságának kezelésére irányulnak, amely a közúti balesetek egyik fő oka.

Napi vezetési limit: Az EU és az AETR tagállamai előírják, hogy a tehergépkocsik vezetési ideje nem haladhatja meg a 9 órát két pihenőidő között. A szabályok emellett lehetővé teszik a heti kétszer 10 órás vezetési idő meghosszabbítását. Ez a határérték a fáradtsággal összefüggő balesetek elkerülése és annak biztosítása érdekében került megállapításra, hogy a járművezetők mindig éberen közlekedjenek az úton.

Példa napi 9 óra vezetésre

Example of 10 hours driving per day

Heti vezetési limit: A tehergépkocsivezetők egy héten legfeljebb 56 órát tölthetnek vezetéssel. Ez heti négy napon 9 óra vezetésből és heti két napon 10 óra vezetésből állhat. Ez a szabályozás hozzájárul a járművezetők kiegyensúlyozott munka- és pihenő idejéhez, ami nemcsak a járművezetők egészségi állapotának javulásához, hanem a közúti biztonsághoz is vezet.

Példa heti 56 óra vezetési időre (maximum)

Kétheti vezetési limit: A két egymást követő héten a vezetés teljes időtartama legfeljebb 90 óra lehet. Ez a kéthetenkénti korlátozás megakadályozza a járművezetők hosszú távú kimerültségi problémáit. Ez a szabályozás előre és hátrafelé is működik.

Amint a fenti példából látható, az 1. és 2. hét, valamint a 3. és 4. hét kétheti munkaideje kevesebb, mint 90 óra, tehát a törvényes határértékeken belül van. A 2. és a 3. hét összesített heti óraszáma azonban meghaladja a 90 órás törvényes határértéket, és ezért jogellenes.

Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia mind az EU tagja, és a járművezetők munkaidejére, szüneteire és pihenőidejére vonatkozó uniós szabályokat követik. Szerbia nem tagja az EU-nak, de az AETR tagja, és az AETR szabályait követi. Az AETR egy európai megállapodás a nemzetközi közúti közlekedésben részt vevő járművek vezetőinek munkájáról. Az AETR vezetési időre vonatkozó szabályai megegyeznek az uniós szabályokkal. A kivételek a következők:

 • a kisipari árukat szállító járművekre vonatkozó mentesség
 • a vállalkozásához vagy lakóhelyéhez való visszatérés
 • lehetőség két egymást követő csökkentett heti pihenőidő kivételére
 • a heti pihenőidő megszakítása

Vezetői szünetek

Négy és fél óra folyamatos vezetés után 45 perc szünetet kell tartani. Ezt a szünetet két szünettel lehet felcserélni. Az első szünetnek 15 percnek vagy annál hosszabbnak kell lennie. A második szünet nem lehet rövidebb 30 percnél. Mindkét időszaknak a 4,5 órás vezetési időn belül kell lennie.

Tehergépkocsi vezetői pihenőidők

Napi pihenés: A nehéz tehergépkocsi vezetőknek napi tizenegy óra pihenőidőt kell betartaniuk, amely kilenc órára csökkenthető, de legfeljebb háromszor heti rendszerességgel. Ez a pihenőidő két időszakra osztható, ha az első időszak legalább 3 óra, a második pedig legalább 9 óra. Ez a napi pihenőidő is lerövidíthető 9 egybefüggő órára, legfeljebb háromszor két heti pihenő időszak között (az úgynevezett csökkentett napi pihenő időszakok).

Komp: Ha a járművezető kompon vagy vonaton szállított járművet kísér, és rendszeres napi pihenőidőt tart, ezt az időszakot legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb egy órát meghaladó egyéb tevékenységgel megszakíthatja. A rendszeres napi pihenőidő alatt a járművezetőnek hálófülkének, fekvőhelynek vagy ágynak kell a rendelkezésére állnia.

Heti pihenés: A nehéz tehergépkocsivezetőknek legalább 45 órás folyamatos heti pihenőidőt kell betartaniuk. A csökkentett heti pihenőidő legalább 24 egymást követő, de 45 óránál rövidebb összefüggő órából áll. Két héten belül legalább egy 45 órás teljes pihenőidőt kell tartani. A heti pihenőidő csökkentését kompenzálni kell. A kompenzáló pihenőidőt a kérdéses hetet követő harmadik hét végéig egy menetben kell kivenni. Ezt az alábbiakban egy példával magyarázzuk el.

Szerbia az AETR tagja. A járművezetők munkaidejére és pihenőidejére vonatkozó AETR-szabályok többnyire megegyeznek az uniós szabályokkal, néhány kivételtől eltekintve:

 • több mint 4 egymást követő héten keresztül dolgozhat anélkül, hogy hazatérne, vagy hogy a járművet a telephelyére vinné.
 • csökkentett heti pihenőidő (45 óránál kevesebb), majd egy teljes heti pihenőidő következik.
 • a szokásos napi pihenőidőt (11 óra) csak a kompátkelések során szakíthatja meg.

Munkaidő szabályok (beleértve a vezetést is)

Miután az EU bevezette a vezetési órákra vonatkozó szabályokat, kiderült, hogy egyes vállalatok a járművezetőket hosszabb időre más munkára is rávették. Ez azt jelentette, hogy a járművezetők nem kaptak elegendő pihenőidőt. Ennek orvoslására az EU kiadta a munkaidő-szabályokról szóló 2002/15/EK irányelvet, amely a teljes munkaidő (beleértve a vezetést is) korlátozására irányult.

Munkaidő (beleértve a vezetést is): Napi, heti és éves korlátok

 • Napi 10 óra (beleértve a vezetést is), ha éjszakai munkát végeznek (ez kollektív szerződés vagy munkaszerződés alapján meghosszabbítható). Az éjszakai munkavégzés fogalma: legalább 4 óra munkavégzés 00:00 és 07:00 óra között. Ez alapján elmondható, hogy az éjszakai műszak utáni minimális pihenőidő 14 óra. Ez azonban az egyes EU-tagállamokban eltérő.
 • A munkaidő nem haladhatja meg a heti 48 órát. A heti átlagos munkaidő kiszámításának referencia időszaka 4 hónap.
 • A 60 óra csak akkor fordulhat elő, ha a heti átlagos normát nem lépik túl.

Munkaidő: Szünetek

 • 6 óra munka: 15 perc szünet (minimum)
 • 6-9 óra munka: 30 perc szünet összesen (lehet egy 30 perces szünet vagy két egyenként 15 perces szünet) vagy két 15 perces szünet.
 • 9 óránál hosszabb munkaidő: összesen 45 perc szünet 
 • A járművezetők munkaidejére vonatkozó, a szünetek idejére vonatkozó rendelkezésekről szóló 561/2006/EK rendelet elsőbbséget élvez a vezetés során a munkaidőre vonatkozó szünetekre vonatkozó követelményekről szóló 2002/15/EK irányelvvel szemben. 

Munkaidő: Pihenés

A járművezetők napi és heti pihenőidejére és a munkaközi pihenőidőre vonatkozó követelmények megegyeznek a járművezetők munkaidejére és a munkaidőre vonatkozó szabályok szerint.  

E rendeletek jelentősége

A járművezető fáradtságának megelőzése: A fáradtan történő vezetés nagyon hasonlít az alkoholfogyasztás utáni vezetéshez; alapvetően befolyásolja a teljesítményt. A meghatározott szünetek és pihenőintervallumok megakadályozzák a fáradtság felgyülemlését, segítve a járművezetőket abban, hogy éberek és figyelmesek maradjanak a volán mögött.

A közúti biztonság javítása: A nem megfelelően kipihent járművezetőkhöz képest a kipihent járművezetők kevesebb balesetet szenvednek. Ezek a tehergépkocsi-vezetői szabályok kulcsfontosságúak az EU azon tervében, hogy csökkentse a közúti halálesetek és súlyos sérülések számát. A tehergépkocsi vezetők számára a közúti biztonságot, mindenki számára pedig a biztonságosabb utakat biztosítják.

Az európai szabványoknak való megfelelés: Az ilyen szabályoknak való megfelelés nemcsak a szankciókkal szembeni védelmet jelenti. Hanem a magas biztonsági szint fenntartásáról is szól. A megfelelés egységes biztonsági előírásokat biztosít az európai országok közlekedési ágazataiban, ami hozzájárul a közlekedési ágazaton belüli bizalom kiépítéséhez.

Az egészségesebb munkakörülmények előmozdítása: Az elegendő szünet nélküli vezetés károsíthatja a járművezető fizikai és pszichológiai állapotát. A szabályok biztosítják a pihenőidőket és védik a járművezetők egészségét. Biztosítják, hogy a járművezetők elegendő időt kapjanak a hosszú távú vezetés utáni pihenésre.

A hatékonyság és a munkamorál javítása: A kipihent járművezetők produktívabbak és kevesebb hibát követnek el. Ezek a tehergépkocsi vezetői szabályozások közvetett szerepet játszanak a logisztikai műveletek javításában. Emellett növelik a járművezetők munkahelyi elégedettségét és morálját. Ez segít csökkenteni a fluktuációs arányt, és elkötelezettebb munkaerőt hoz létre.

Hogyan ellenőrzik a rendeleteket?

Tachográfok: Az EU-n belül közlekedő valamennyi tehergépkocsi köteles tachográfot használni. Ezeken nyomon követik a vezetési időt, a szüneteket, a pihenőidőket és egyéb tevékenységeket, hogy megfeleljenek az uniós munkaidőre vonatkozó előírásoknak. A munkaidő nyilvántartására is használható. 

Munkaidő nyilvántartások: Ha a tachográfokat csak a vezetési órák rögzítésére használják, akkor a vezetésen kívüli munkaórák rögzítésére munkaidő nyilvántartást kell vezetni.

Milyen járművezetői adatokat kell rögzíteni az analóg tachográfban?

A tachográf nyilvántartási táblázatának tartalmaznia kell:

 • A kereszt- és vezetéknevet
 • Az a hely, ahol a térkép használata kezdődött és véget ért
 • A nyilvántartási táblázat használatának kezdetét és végét jelző országjelzés
 • A felvételek kezdetének és végének dátuma
 • A használat kezdete/vége közötti pihenőidő
 • Az első út kezdetén a vezetőhöz rendelt minden egyes jármű rendszámát, és ha a lap használata során járművet cserél
 • A jármű váltás időpontja
 • A kilométer számláló nyitó és záró értékei
 • Minden egyes jármű kilométer számlálójának leolvasását dokumentálni kell, ha a járművezető a munkanap folyamán járművet váltott.
 • A tachográf táblázat hátoldalán általában van egy terület a vizsgált időszak alatt vezetett egyéb járművek adatainak kézi rögzítésére
 • A határátkelő ország szimbóluma

Milyen tachográf nyilvántartásoknak kell rendelkezésre állniuk?

Ha a jármű analóg tachográffal rendelkezik, be kell tudni mutatni: 

 • az aktuális napra és az előző 28 naptári napra vonatkozó adatlapok
 • az aktuális nap és az előző 28 naptári nap során készült minden kézi feljegyzés és nyomtatás
 • a digitális tachográf-kártya (ha van). 

Ha a jármű digitális tachográffal rendelkezik, be kell tudni mutatni: 

 • a digitális tachográf vezetői kártyát
 • az aktuális nap és az előző 28 naptári nap során készített minden kézi feljegyzés és nyomtatás
 • az előző 28 naptári napon belül vezetett analóg tachográffal felszerelt mindegyik jármű adatrögzítő lapjai

A szabályok be nem tartása esetén kiszabott szankciók

A járművezetők munkaidejével kapcsolatos előírások megértése a közúti közlekedésbiztonság alapvető eleme a szállítási ágazatban. A szabályok magukban foglalják a vezetési időt, a kötelező szüneteket, valamint a járművezető által egy kéthetes időszakban teljesíthető óraszámot. Ezek és a menetíró készülékekre vonatkozó jogszabályok megsértése jelentős pénzbírsággal vagy még szigorúbb következményekkel járhat. 

Szlovákia

 • Bírságok: Szlovákiában a hibák 330 és 16596 euró közötti összegbe kerülhetnek. Konkrét információkért kattints ide.

Lengyelország

 • Bírságok: Ha Lengyelországban hibázol, a járművezetők 10 euró körüli, a vállalatok pedig 2700 euró körüli bírságot kaphatnak. Konkrét információkért kattints ide.

Magyarország

 • Bírságok: A magyarországi bírságok összege 25 eurótól 2000 euróig terjed, ha nem tartod be a szabályokat. Konkrét információkért kattints ide.

A Cseh Köztársaságban, Romániában és Szerbiában hasonló bírságok vannak érvényben.

Cseh Köztársaság

 • Bírságok: A Cseh Köztársaságban a bírság mértéke a jogsértés súlyosságától függően elérheti a 13 790 eurót. Konkrét információkért kattints ide.

Románia

 • Bírságok: A román jogszabályok a törvényes napi pihenőidő be nem tartásáért körülbelül 900 és 1800 euró közötti bírságot szabhatnak ki.

Szerbia

 • Bírságok: Szerbiában sem jobb a helyzet. A jármű vezetési idejére vonatkozó előírások túllépése 850 és 6800 euró közötti összegbe kerülhet egy vállalatnak. 

Mi más mehet még rosszul?

A pénztárcádat érő csapáson túlmenően, ha rajtakapnak, hogy megszeged ezeket a szabályokat, az azt is jelentheti, hogy:

 • Előfordulhat, hogy a sofőröknek szünetet kell tartaniuk a hivatásos vezetésben.
 • A vállalatoknál előfordulhat, hogy felfüggesztik vagy akár el is veszik a működési engedélyüket.
 • A sofőrök pontokat kaphatnak a szakmai nyilvántartásukban, ami sosem jó hír.

A lényeg: A bírságok elkerülése és a zökkenőmentes működés érdekében a vállalatoknak és a járművezetőknek egyaránt figyelemmel kell lenniük ezekre a szabályokra. És ne felejtsd el, hogy a szabályok változhatnak, ezért mindig érdemes tájékozódni a helyi közlekedési hatóságnál, vagy jogi tanácsot kérni, hogy tisztában legyünk a helyzetünkkel.

Az előttünk álló út

Az Európai Unió (EU) kidolgozott szabályokat hozott létre a nehéz tehergépjárművekre vonatkozóan, amelyek hangsúlyozzák a járművezetők biztonságát a napi vezetési idő ellenőrzésével, hogy a fáradtságból eredő közúti balesetek száma minimálisra csökkenjen. Ezek a jogszabályok a vezetők napi, heti és kétheti maximális vezetési idejét írták elő a tartós fáradtság elleni küzdelem érdekében, valamint a négy és fél órás vezetés után előírt minimálisan szükséges szünetet, és a járművezetők napi és heti minimális pihenőidejét. Az olyan országok, mint a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia megfelelnek ezeknek az uniós követelményeknek, míg Szerbiára az AETR-megállapodás értelmében ugyanezek az előírások vonatkoznak. 

Emellett a vezetés mellett végzett mértéktelen munka elkerülése érdekében az EU elfogadta a 2002/15/EK irányelvet, amely korlátozza a munkaórák számát, hogy a járművezetők számára biztosítsa a megfelelő pihenőidőt. Az előírások betartását a tachográf és a munkaidő-nyilvántartás biztosítja, mivel ezek rögzítik a vezetési órákat, a szüneteket és a pihenőidőket. A szabályok be nem tartása szigorú szankciókat vonhat maga után, például nagy összegű pénzbírságot, a jogosítvány felfüggesztését vagy negatív következményeket a járművezető szakmai nyilvántartásában, ami jól mutatja e gyakorlatok jelentőségét a közúti közlekedés valamennyi résztvevőjének egészségének és jólétének védelmében.

Az Eurowag segít biztosítani a megfelelőséget és még többet

A telematika egy nagy teljesítményű flottakezelő szoftver, amely segít a vezetési és pihenőidő betartására vonatkozó nyilvántartási folyamat egyszerűsítésében. Az Eurowag elektronikus naplózás berendezése (ELD) képes rögzíteni minden szünetet, pihenőidőt és egymást követő vezetési időszakot. 

Mivel az információk automatikusan naplózásra kerülnek, a Telematics racionalizálhatja a megfelelés adminisztratív szempontjait. Ez időt és pénzt takarít meg a járművezetők, a diszpécserek, a tulajdonosok és a vezetők számára egyaránt. A rögzített adatok még az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére, a járművek karbantartási igényeinek nyomon követésére, valamint a járművezetők viselkedésének és termelékenységének javítására is felhasználhatók. 

Vedd fel velünk a kapcsolatot, ha többet szeretnél megtudni telematikai flottakezelő szoftverünkről, és arról, hogyan tudunk segíteni a nehéz tehergépjárművekkel foglalkozó vállalatoknak számos igényükben.